Forside
Ordblind/Dysleksi
Hvad er Dysleksi
Dysleksi Jan Møller
Rådgivning Dysleksi
At være lærer
Undervisning
Retsag Helsingør
Kontakt


Ordblindeundervisning

For at kunne undervise relevant skal man kende elevernes styrkesider og vanskeligheder. Ud fra resultater i læse- og stavetest kan man udarbejde den nødvendige individuelle handlingsplan. Her skal både stå realistiske mål og hvordan man har tænkt sig at arbejde for at nå målene.

Ordblindeundervisningen kan deles op i to vigtige dele:

Undervisning i at blive bedre til at læse, stave og formulere sig skriftligt. Her er det nødvendigt at gå direkte til værks. I læsning er det ikke nok at sidde og læse stillelæsning. Man siger, at man lærer at læse ved at læse. Det er også rigtigt for de børn, som ikke har specielle vanskeligheder. Men der skal noget andet til for ordblinde børn. Det er derfor man skal lave specialundervisning. Specialundervisning er ikke at lave den samme undervisning i mindre klasser. Det er at undervise på en anden måde.

På samme måde skal der undervises på en anden måde i stavning og i at formulere sig skriftligt. Man går direkte ind og hjælper hver enkelt med de stave- og skriveproblemer, de har.

På den ene side gør man altså hvad man kan for at eleverne kan blive bedre til læse- og skriveprocesserne.

På den anden side skal man bruge masser af tid og energi på at lære eleverne at bruge de kompenserende hjælpemidler, de har fået bevilget.

Give dem diktater, hvor de bruger deres støtteprogram.

Give dem skriftlige opgaver – tilpasset til deres niveau. Give grundigt feedback, så de oplever, at det betyder noget, det de laver.

Hvis man er stærkt ordblind, kan det være at skrive en annonce til Den blå avis. Skrive en vittighed ned. Skrive en mail. Man må starte der hvor eleven er og

Vise eleverne, at de kan tilegne sig viden via hjælpemidlerne, når læsefærdigheden ikke slår til. Træne lytteforståelsen med den syntetiske tale – det er sådan, mange ordblinde elever skal tage en uddannelse. De skal lære, at det her kan være deres adgangsbillet, og den er okay. 

Det er vigtigt at have forventninger til eleverne. Man må lære deres færdigheder og vanskeligheder at kende, så man kan stille de rette forventninger – hverken for store eller for små. Kræver man ikke noget af dem, fordi man ingen forventninger har til dem, er det som at sige, at man ikke tror, de kan lære noget.

Det er også vigtigt at lære eleverne at forholde sig til det at være ordblind. Det psykologiske element har stor betydning. ”Ja, du er ordblind, og det er dødirriterende. Men det skal altså ikke forhindre dig i at leve dit liv!”

Kilde: Lis Pøhler
Pædagogisk konsulent
Master i specialpædagogik

 

 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult