Forside
Ordblind/Dysleksi
Hvad er Dysleksi
Dysleksi Jan Møller
Rådgivning Dysleksi
At være lærer
Undervisning
Retsag Helsingør
Kontakt


Undervisning af ordblinde

Mange taler om ordblinde skal knække læsekoden. Det ved jeg ikke helt hvad betyder? men jeg ved at man kan lære at læse og skrive ved at huske udenad, og ved at få hjælp fra div. hjælpemidler.

Lidt det samme som hvis man har mistet sine ben, kan man ikke få dem på igen, men man kan få nogle hjælpemidler der gør, at man kan klare sig ganske godt.

En ordblind vil altid være ordblind.

Jeg har en del erfaringer med skoler, der mener at ordblinde undervisning er læsning hver dag og en it rygsæk, og så er man i et ordblinde tilbud. Dette er ikke ordblinde undervisning.

At være ordblind betyder, at vedkommende skal kunne genkende ordet, for den ordblinde kan ikke læse det som andre kan.

At kunne undervise en ordblind handler om at starte med starten, og det er alfabetet. At lære eleven de lyde de forskellige bogstaver har. Dernæst når dette er indøvet, at sammensætte bogstavernes lyde, for til sidst at kunne danne ord.
Den ordblinde elev skal som oftes danne sig et billede af hvert enkelt ord, og kunne huske dette.
Den ordblinde skal lære at huske, at lige præcis den bogstavsammensætning betyder det ord.
Så er den ordblinde god til at huske har vedkommende en fordel.

De fleste kan lære dette og komme til at læse fint, problemet opstår så når den ordblinde skal skrive, der har vedkommende jo ikke noget at se efter. Det er nemmere at genkende ordet når det står der, derfor har ordblinde nemmere ved at lære at læse end ved at lære at skrive.

Med den korrekte undervisning og de rigtige hjælpemidler som it-rygsæk, bør det ikke forhindre en ordblind i at kunne nå sit mål i livet, men der er imidlertid et andet problem som relativt hurtigt opstår hos en ordblind.

Hvis den ordblinde elev ikke føler sig anerkendt og respekteret af sin omverden, vil denne elev hurtigt miste troen på sig selv, og det er ganske alvorligt.

Et mistet selvværd kan hurtigt sprede sig til andre områder end læsning og skrivning, og betyde, at de andre fag i skolen bliver berørt.

Den ordblinde elev vil hvis der ikke bliver sat korrekt ind, på et tidspunkt nå dertil, hvor en opgave vil opgives på forhånd, og denne blokering vil ofte følge eleven resten af livet.

Uden at jeg her skal komme meget ind i detaljer om det manglende selvværd, skal jeg blot oplyse, at ved et manglende selvværd fremkommer:

  • Manglende evne til at løse opgaver.
  • Svært ved at blive tilfreds og lykkelig.
  • Problemer med samliv.
  • Kriminalitet.
  • Frihedsberøvelse.

Det er derfor vigtigt, at få den ordblinde elev til at føle sig respekteret, blive mødt med forståelse samt få eleven til at opleve succesoplevelser.

Således er det vigtigt, at den person der er lærer har overskud, forståelse og indsigt.

Ovenstående er kort fortalt, men vil kunne uddybes ved ønske.


Med venlig hilsen

Jan Wulff Møller

 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult