Forside
Dom Østre landsret
konklusion af Dom
Prof. Neils Egelund
Helsingør O-Hus?
Helsingør Lovbrud
kontaktInterview
Tilbage KKR.Consult
 
 

Østre landsret dom B346501G-KUH. 
Mangelfuld undervisning af ordblind elev fra Helsingør

 

 Helsingør Kommune blev frikendt i den af Jan Wulff Møller, Værge for sin søn xxx, anlagte sag om mangelfuld Ordblinde Undervisning.

Helsingør Kommune fremlagde ikke bevis for undervisningen, og kunne derfor ikke dømmes. 

De første 27 sider af dommen, og ikke mindst konklusionen af dommen sætter dog Helsingør Kommune i en yderst kritisabel situation, da den er et bevis for Kommunens manglende evne til at tage sit ansvar alvorligt inden for undervisning af ordblinde elever.

Sagen er anlagt i 2005, men lovgivningen om elevplaner trådte først i kraft i 2006.
Elevplaner skal sikre eleven i at få den korrekte undervisning, og på trods af loven har Helsingør Kommune 01.01.2009 stadig ikke levet op til loven om elevplaner og ingen korrekt ordblindeundervisning er tilstede. 

Undervisningsministeriet har i 2005 givet Helsingør Kommune Årets Læseinitiativpris for at være landets bedste kommune inden for ordblindeundervisning uden at sikre sig, at det Helsingør Kommune foregav var korrekt.  

De i dommen nævnte præmisser er tolket af Jan Wulff Møller og anerkendt af:

Sagkyndig Professor dr. phil. Carsten Elbro Københavns Universitet.
Sagkyndig Cand. psych. Laila Boye.
Sagkyndig Læsekonsulent Kirsten Jacobsen.
Master i specialpædagogik Lis Pøhler.
Ordblindeinstituttet Skoleinspektør Karl-Åge Andreasen
Hans Pavli Christiansen formand for ordblindeforeningen. 
Advokat Lars Borring.

 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult