Forside
Dom Østre landsret
konklusion af Dom
Prof. Neils Egelund
Helsingør O-Hus?
Helsingør Lovbrud
kontaktInterview
Tilbage KKR.Consult


 
 

Helsingør manglende elevplaner.

2006 - 2007 - 2008

For at kunne tilrettelægge den korrekte undervisning, er det nødvendigt at undersøge elevens svage og stærke sider.

Dette har dannet grundlag for bekendtgørelsen om elevplaner i folkeskolen BEK nr 703 af 23/06/2006.

Lis Pøhler Master i Specialpædagogik har udarbejdet en fortolkning af hvad en elevplan bør indeholde. Fortolkning af elevplan

Helsingør Kommune har ikke fuldt lovgivningen med hensyn til bekendtgørelsen om elevplaner 2006, 2007 samt 2008.

Der er ikke fra Hellebækskolen udarbejdet materiale om XXX med hensyn til kravene i lovgivningen om elevplaner.

Der er ikke fra 10 Klasseskolens IT klasse for ordblinde udarbejdet materiale eller lavet undersøgelser om XXX med hensyn til kravene i lovgivningen om elevplaner.

Ligeledes er lovgivningen ikke fuldt i BEK nr 720 af 02/07/2008: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser  - pkt. 6 (Ny § 17, b stk. 2) og bilag 2 -  kan ses, at oplysninger om, hvordan fritagelse skal finde sted, hvad der skal stå på afgangsbeviset og i Bilag 1, kan ses hvilke fag, der skulle have været aflagt prøve i... (12 (del)prøver i alt)

Det afgangsbevis der er lavet af Hellebækskolen omhandler intet af det i loven beskrevne.
Da der ikke er foretaget prøver af nogen art, siger afgangsbeviset intet om hvad XXX kan.

10 Klasse Skolens IT Klasse for ordblinde følger ikke loven om elevplaner i folkeskolen BEK nr 703 af 23/06/2006.
Ingen prøver eller test er foretaget.

Den mangelfulde undervisningen på Hellebækskolen samt i IT Klassen for Ordblinde på 10 Klasse Skolen i Helsingør har resulteret i følgende breve (se breve).

BEK nr 703 af 23/06/2006 Elevplaner
Fortolkning af BEK nr 703 af 23/06/2006
BEK nr 720 af 02/07/2008 Prøver og eksamen
 

 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult